SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA POSLOVANJA NA TOPDOGODEK.SI

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani topdogodek.si (v nadaljevanju ) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.topdogodek.si (v nadaljevanju tudi TOP dogodek) upravlja podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur, matična številka: 3577503000, davčna številka: 93819196, ki je ponudnik storitev e-poslovanja in v določenih primerih tudi posrednik pri prodaji vstopnic in izdelkov  (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., deluje kot organizator dogodkov ter tudi kot posrednik dogodkov, ki jih organizirajo organizatorji, ki so obenem tudi izdajatelji vstopnic. Nakup vstopnice predstavlja v delu, ki se nanaša na sam dogodek, izključno pogodbeno razmerje med imetnikom vstopnice (kupcem) in posameznim organizatorjem, pri čemer lahko za navedeno pravno razmerje glede določenih pravnih vprašanj veljajo tudi splošni pogoji poslovanja organizatorja. Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., prodaja vstopnice za svoj račun in tudi kot posrednik po naročilu posameznega organizatorja dogodka, razen v posebej označenih primerih. Ob nakupu vstopnic kupec pooblasti Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., zgolj za urejanje nakupa in dostave vstopnic. Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., odgovarja kupcu izključno za del, ki se nanaša na nakup in dostavo vstopnic, ne pa tudi za del, ki se nanaša na samo izvedbo dogodka. V tem delu odgovornost nosi organizator dogodka. Podatki odgovornega organizatorja so navedeni na sprednji strani vstopnice. Ime podjetja odgovornega organizatorja lahko zahtevate po e-mailu na center.cveka@gmail.com ali po telefonu na št. 041/962 418.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., omogoča spletno trgovino na območju RS. Potrošniki lahko poiščejo rešitev za svoje težave tudi na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom TUKAJ https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.topdogodek.si, pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p.

 

V ceni vstopnice je upoštevan DDV, katerega višina je odvisna statusa pravne osebe (organizatorja dogodka). DDV in stopnja DDV sta razvidna iz zapisa na vstopnici.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Diners) in z UPN položnico ter v obliki predplačila na bančni račun prodajalca. V primeru nakupa preko spleta ima družba Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja možnost zahtevati identiteto naročila. Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p.,  si pridržuje pravico, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko elektronske pošte. V primeru, da stranka na zahtevo družbe Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., podatkov ne posreduje v določenem roku, se bo naročilo storniralo.

Kupec oziroma uporabnik storitev Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p.,  se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani družbe Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja. V primerih, da se kupec oz. uporabnik storitev strinja pa tudi za pošiljanje elektronskih novic in promocijskih sporočil. Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu. Odjava je mogoča tudi tako, da pišejo e-poštni naslov center.cveka@gmail.com ali s poštno pošiljko naslovljeno na Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur, Slovenija. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. ni odgovorno za vstopnice, ki se izgubijo na pošti. Prav tako podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. v nobenem primeru ni odgovorno za dejanja tretjih oseb, ki izvajajo dostavo (poštne enote in ostale dostavne službe). V primeru izgube vstopnice, ki si jo kupec natisne neposredno s spletne aplikacije podjetja, iz opravičljivih razlogov (npr. zaradi izbrisa ali izgube mobilnega telefona) se morajo kupci obrniti na center.cveka@gmail.com. Kakršnakoli drugačna oblika izgube vstopnic je nenadomestljiva.

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Vstopnice natisnjene preko spletne aplikacije se ne smejo kopirati ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Hkrati dobi kupec povezavo do Splošnih pogojev poslovanja tudi v prvem elektronskem sporočilu po oddaji naročila. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnih mestih podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

 

UPORABNIK 

Z izpolnitvijo vseh zahtevanih korakov v postopku nakupa obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, to stori tako, da pošlje elektronsko sporočilo na e-poštni naslov center.cveka@gmail.com ali s poštno pošiljko naslovljeno na Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur, Slovenija.

Prijava na prejemanje elektronskih novic je možna tudi med postopkom nakupa tako, da kupec klikne na okence s katerim se strinja s prejemanjem elektronskih novic družbe Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur. Okence za potrditev prejemanja elektronskih novic se nahaja v postopku oddaje naročila pri koraku za vnos osebnih podatkov.

 

VAŠI NAKUPI

Vsako naročilo, nakup oz. podrobnosti naročila lahko uporabnik oz. kupec spremlja preko statusa naročila na povezavi, ki jo dobi v prvem elektronskem sporočilu po oddaji naročila oz. nakupu. 

S klikom na povezavo lahko vidi identifikacijsko številko naročila (v nadaljevanju ID naročila), datum naročila, katere in koliko vstopnic je naročil, kakšna je bila cena vstopnic ter kakšen je status naročila. Ko je naročilo s strani kupca plačano se na omenjeni povezavi generirajo vstopnice v obliki pdf dokumenta na katerem so tudi unikatne kode vstopnic. Te vstopnice si kupec lahko prenese in shrani na svoj računalnik ali mobilni aparat. Vstopnice z unikatnimi kodami si lahko kupec po prenosu natisne na papir ali jih ob vstopu na dogodek pokaže na zaslonu svojega mobilnega aparata.

Nakup vstopnic je mogoč tudi brez postopka spletnega nakupa v spletni trgovini topdogodek.si in sicer preko telefona na številki 041 962 418 od ponedeljka do petka med 13.00 in 21.00 uro.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Topdogodek.si se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

– glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,

– firma, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,

– končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

– informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,

– plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno, 

– informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

– naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,

– stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,

– pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,

– rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

– možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost

 

REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava vodja spletnega poslovanja na center.cveka@gmail.com  vsak delovnik med 13. in 18. uro. Zaradi zaščite podatkov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na center.cveka@gmail.com ali poslane na naslov podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur, Slovenija.

 

Reklamacije vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji, ki so bile kupljene preko spletne strani www.topdogodek.si in na pooblaščenih prodajnih mestih podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Ob nastanku navedenih okoliščin bo podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestilo o kontaktnih podatkih organizatorja in možnostih vračila denarja.

 

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p je v primerih, ko ni organizator dogodka le posrednik pri prodaji vstopnic in ni odgovorno za povračilo denarja za kupljene vstopnice, se bo pa po svojih najboljših močeh potrudilo, da bo to storil organizator.

V primeru odpovedi prireditve, lahko vstopnice v roku dveh mesecev po preteku načrtovanega datuma prireditve, pod pogojem, da se strinjate s splošnimi pogoji organizatorja in lokacije prireditve, na isti način vrnete, kot ste jih prejeli. Kupljene vstopnice lahko:

– vrnete osebno na prodajno mesto, kjer ste jih kupili,

– v primeru naročila po telefonu ali spleta jih s pošto in vašimi podatki (ime, priimek, naslov, številka vašega TRR-ja, kamor vam povrnemo denar) pošljete na naslov podjetja Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur, Slovenija.

Na prodajno mesto, kjer je kupec vstopnico kupil, jo lahko vrne šele naslednji ponedeljek, po datumu preklica prireditve. Lastniki kupljenih vstopnic na topdogodek.si, bodo prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. ni dolžno obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori.

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti podjetju Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p.

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. se trudi zagotoviti, da so vse cene na njihovi spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. o tem obvestilo v najkrajšem možnem času ter kupcu dalo možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. vrnilo denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. kot organizator ali v primerih posredovanja pri prodaji vstopnic kot posrednik pri prodaji vstopnic v sodelovanju z organizatorjem prireditve, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. kot organizator ali kot posrednik pri prodaji vstopnic dolžno pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

Odstop od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odst. 43.d člena ZVPot. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Zaradi varstva osebnih podatkov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali pošte z navedbo konkretnega razloga odstopa. 

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., Mlakarjeva ulica 78, 4208 Šenčur ali ga osebno prinese na prevzemno mesto, kjer je artikel kupil.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalno zaprti embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor).

Če je potrošnik artikel že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora vrniti Izobraževalnemu centru Čveka, Maruška Korelc s.p.  ali osebi, ki jo je pooblastil Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., za prevzem blaga, nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet so storitve za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

 

Pritožbe in reševanje sporov

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p., spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na center.cveka@gmail.com.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova center.cveka@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje Izobraževalni center Čveka, Maruška Korelc s.p. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kranju.

V primeru tehničnih težav ali če uporabnik potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo:

– elektronski naslov: center.cveka@gmail.com

– brezplačno pomoč uporabnikom preko telefona zagotavljamo na telefonski številki 00 386 41 962 418, ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 15.00 in 17.00 uro.

 

Šenčur, 18. 12. 2019